Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 02/10/2019 | 08:54 AM (GMT +7)
Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm vừa được Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/11/2019.

Ảnh minh hoạ.

Theo Thông tư, các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm gồm: a) Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm; b) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm; c) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm; d) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. 

Có 2 hình thức đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm là: Đào tạo tại các cơ sở đào tạo; tự học.

Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm: Phần kiến thức chung (các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm, nguyên lý cơ bản về bảo hiểm).

Phần kiến thức chuyên môn: Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm gồm kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn thất.

Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro.

Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giám định tổn thất bảo hiểm. 

Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng được bảo hiểm; kiến thức về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quy trình giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Về tổ chức thi, Thông tư quy định: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Hình thức thi là thi tập trung.

Việc tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được thực hiện hằng tháng. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Trung tâm thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của năm kế tiếp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

Căn cứ vào kết quả thi, Trung tâm có trách nhiệm phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Thí sinh dự thi đạt từ 70% tổng số điểm của bài thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Trung tâm ra Quyết định phê duyệt kết quả thi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

 

Việc cấp chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt kết quả thi có hiệu lực.

TD

Lượt xem:  334

Tin đã đưa
Xem theo ngày :