Bắc Trà My: Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 03/10/2019 | 09:17 AM (GMT +7)
Ngày 01/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung –TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2015; Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội cơ sở; Hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội và kinh phí chi tổ chức Đại hội. Đồng thời lồng ghép thông tin tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị theo Thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.   

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí nhấn mạnh việc chuẩn bị văn kiện trình tại đại hội và việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đều cần coi trọng, cần được chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng theo quy định của Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện  ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thuỳ Dung - Hạnh Nhi

Lượt xem:  619

Tin đã đưa
Xem theo ngày :