Hội nghị Huyện ủy Thăng Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 11/10/2019 | 09:11 AM (GMT +7)
Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 9 tháng của năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt trên 75% so với kế hoạch, một số chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Thu ngân sách tăng cao. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường.Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định. Nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban, các bộ phận liên quan phục vụ Đại hội, chuẩn bị dự thảo đề cương chi tiết báo cáo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI...

Hội nghị còn sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 30/8/2016 của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 25-KL/TU về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

TD

Lượt xem:  425

Tin đã đưa
Xem theo ngày :