Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 9 tháng đầu năm đạt 72,21% so với kế hoạch

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 17/10/2019 | 09:29 AM (GMT +7)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc: 180.209 người, tăng 1.956 người so với cuối năm 2018; đạt 94,9% kế hoạch.

Người dân giải quyết hồ sơ tại BHXH tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, số người tham gia BHXH tự nguyện: 4.674 người, tăng 2.304 người so với cuối năm 2018; đạt 50,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BH thất nghiệp: 165.150 người, tăng 7.096 người so với cuối năm 2018; đạt 95,6% kế hoạch; BHTNLĐ,BNN: 176.777 người, tăng 2.159 người so với cuối năm 2018; BHYT là: 1.423.144 người, tăng 30.216người so với cuối năm 2018; đạt 101,74% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 94,5% dân số toàn tỉnh, cao hơn 3,5% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019:  91%, UBND tỉnh giao 93%).

Tính đến 30/9/2019, toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN số tiền là 2.961,191 tỷ đồng, đạt 72,21% so với kế hoạch. Có 10/18 BHXH huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ thu cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn tỉnh, đó là: Phú Ninh 75,6%; Phước Sơn 74,53%; Duy Xuyên 74,24%; Tây Giang 73,86%; Tiên Phước 73,77%; Hội An 73,06%; Bắc Trà My 72,73%; Điện Bàn 72,58%; Nam Trà My 72,5%; Đại Lộc 72,32%.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 3.184 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Trong 09 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã tiến hành đối chiếu, rà soát và gửi văn bản đề nghị thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động đến 2.977 doanh nghiệp và tiến hành làm việc trực tiếp với 246 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát triển mới 489 đơn vị, với 2.889 lao động.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Hội An 87 đơn vị với 994 lao động; Điện Bàn 142 đơn vị với 583 lao động; Tam Kỳ 75 đơn vị với 281 lao động; Duy Xuyên 16 với 173; Quế Sơn 11 đơn vị với 146 lao động; . . .

BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành Bưu điện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được đầy đủ, kịp thời, đúng lịch. Tổng số tiền chi trả trong 9 tháng đầu năm là trên 1.814,862 tỷ đồng.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 72,21%; hoàn thành công tác rà soát, cập nhật dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch số1950/KH-BHXH ngày 07/6/2019 của BHXH Việt Nam; giải quyết hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất được tiến hành thường xuyên và đạt được nhiều kết quả; công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5 % dân số toàn tỉnh, cao hơn 3,5% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg (90%).

TD

Lượt xem:  701

Tin đã đưa
Xem theo ngày :