Quảng Nam: Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực di sản

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 17/10/2019 | 10:35 AM (GMT +7)
Trong những năm qua, Quảng Nam luôn chủ động tranh thủ sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất của các cá nhân, tổ chức quốc tế, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong công tác bảo tồn di sản.

Ảnh minh họa.

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực di sản thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng. Việc hợp tác quốc tế đem lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo nguồn kinh phí để tôn tạo, trùng tu di sản cũng như đào tạo cán bộ chuyên môn, giúp chúng ta học tập được nhiều kinh nghiệm hay của các nước, tạo điều kiện nâng cao năng lực, nhận thức và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Mỗi năm tỉnh đã tiếp nhận nhiều dự án từ các đối tác, tổ chức nước ngoài trong công tác trùng tu, bảo tồn di sản. Các dự án tiêu biểu như dự án Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ ý do UNESCO thực hiện vai trò điều phối triển khai trong giai đoạn 10 năm từ 2003 – 2013; Dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn từ nguồn tài trợ của Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ, dự án cải thiện nước Chùa Cầu của Chính phủ Nhật Bản, các dự án tu bổ Khổng Tử Miếu, Miếu Hy Hòa do Quỹ Đại sứ Canada và Quỹ Đại sứ Hoa Kỳ tài trợ,…

Đặc biệt, mỗi năm Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã đón tiếp, hỗ trợ hang chục tình nguyện viên, đoàn khách nước ngoài đến tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di sản. Trong đó, đáng ghi nhận là sự hợp tác, giúp đỡ to lớn của Chính phủ và các tổ chức quốc tế Nhật Bản, thể hiện qua các chương trình hợp tác nghiên cứu về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, tu bổ di tích, quảng bá, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn địa phương cho thành phố Hội An,… Mỗi năm Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, thể hiện qua các chương trình hợp tác, giúp đỡ to lớn của Chính phủ và các tổ chức quốc tế Nhật Bản, thể hiện qua các chương trình hợp tác nghiên cứu về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, tu bổ di tích, quảng bá, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn địa phương cho thành phố Hội An,… Mỗi năm Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đều cử tình nguyện viên đến làm việc tại trung tâm Quản lý và Bảo tồn Khu di tích thành phố Hội An để giúp đỡ thực hiện công việc chuyên môn và kêu gọi cộng đồng bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nổi bật hơn là sự kiện Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức hằng năm tại thành phố Hội An với nhiều hoạt động nghệ thuật cổ điển lẫn hiện đại, về tinh hoa văn hóa dân tộc Việt – Nhật.

Để tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực di sản trong thời gian đến cần tập trung vào một số giải pháp như tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa. Mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở về lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thế giới;…

Cùng với đó, tăng cường hội nhập, giao lưu, giới thiệu về văn hóa, con người và quê hương Quảng Nam, đặc biệt là các di sản văn hóa và thiên nhiên, vật thể và phi vật thể ra thế giới, thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch. 

TD

Lượt xem:  491

Tin đã đưa