UBND tỉnh họp về tiến độ triển khai dự án chính quyền điện tử tỉnh và kế hoạch thực hiện đô thị thông minh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 22/10/2019 | 07:11 AM (GMT +7)
Chiều ngày 21/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, địa phương liên quan báo cáo tiến độ triển khai dự án chính quyền điện tử tỉnh và kế hoạch thực hiện đô thị thông minh. Đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của Lãnh đạo Sở, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Trung tâm Hành chính công; lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tiến độ triển khai dự án chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch thực hiện đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt gồm 09 hạng mục, đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thực hiện 5/9 hạng mục của dự án, giá trị thực hiện đạt 51,5% tổng dự án. Các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu đề ra, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT), Chính quyền số giai đoạn 2021 – 2025, dự thảo Đề án đặt ra các mục tiêu xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng CQĐT tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật; hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, phấn đấu đạt 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống CQĐT được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Xây dựng nền tảng và các dịch vụ đô thị thông minh, triển khai xây dựng đô thị thông minh tại ít nhất 03 địa phương Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.

Dự thảo đề án cũng nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với nhiệm vụ Xây dựng Chính quyền điện tử gồm xây dựng các thành phần nền tảng Chính quyền điện tử (11 hạng mục) và xây dựng các CSDL và HTTT chuyên ngành (18 hạng mục). Xây dựng đô thị thông minh gồm: xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nền tảng CNTT-TT làm nền  móng cho sự phát triển các đô thị thông minh (9 hạng mục) và xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực, thực hiện triển khai tại các đô thị (6 hạng mục)

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, địa phương tại cuộc họp, sớm hoàn chỉnh đề án để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua trong thời gian tới, đồng thời hướng dẫn các địa phương về định hướng, nội dung, giải pháp triển khai đô thị thông minh trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Các địa phương Tam Kỳ, Điện Bàn và Hội An tiếp tục nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch về xây dựng đô thị thông minh phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, đảm bảo tính tổng thể, thống nhất với định hướng của tỉnh.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  521

Tin đã đưa
Xem theo ngày :