Đông Giang: Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa cơ sở giai đoạn 2019-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 22/10/2019 | 03:27 PM (GMT +7)
Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa cơ sở” giai đoạn 2019 – 2025 vừa được UBND huyện Đông Giang phát động rộng rãi.

Phong trào thi đua trong thực hiện văn hóa cơ sở là một trong những hoạt động hết sức quan trọng. Qua phong trào này, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức lẫn hành động cho mọi người, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lực lượng công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện một số chuẩn mực trong cơ quan, đơn vị, thực thi nhiệm vụ.

Theo đó, trên cơ sở xây dựng phong trào thi đua, UBND huyện đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể như sau: Đối với tập thể, thực hiện tiêu chí thi đua “ Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” ( trong đó có xây dựng, ban hành chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sỡ; thực hiện đảy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn inh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp …) ;

Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiêu chí “Thi đua thực hiện kỹ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” ( trong đó chấp hành nghiêm túc kỹ cương, kỹ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng sử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức ).

TH

Lượt xem:  327

Tin đã đưa
Xem theo ngày :