Hội nghị tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Nam năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/10/2019 | 03:06 PM (GMT +7)
Sáng ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì hội nghị tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Cuộc Tổng điều tra năm 2019 lần này được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng CNTT trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

Mục đích của Tổng điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.  

Trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Quảng Nam có 3.049 địa bàn điều tra và 366 địa bàn nhân khẩu đặc thù trên 244 xã/phường/thị trấn của 18 huyện/thị xã/thành phố; có 100% địa bàn sử dụng phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI. Có hơn 1.846 hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet (Webform), chiếm hơn 0,4% tổng số hộ trên địa bàn là tỉnh có tỷ lệ hộ thực hiện kê khai trên Internet nhiều nhất toàn quốc.

Qua kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số tỉnh Quảng Nam thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 là 1.495.812 người, nữ giới có 760.226 người chiếm hơn 50,8%; nam giới có 735.586 người, chiếm 49,2%. Như vậy, Quảng Nam là tỉnh đông dân thứ 18/63 tỉnh thành và đứng thứ 3 trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Số người sống ở khu vực thành thị có 379.638 người, chiếm 25,36% tăng 6,8% so với năm 2009, dân số thành thị tăng chủ yếu do thành lập thị xã Điện Bàn và thành lập thị trấn Phú Thịnh huyện Phú Ninh; khu vực nông thôn có 1.116.174 người, chiếm 74,64% tổng dân số.

Kết quả Tổng điều tra 01/4/2019 cho thấy, sau 10 năm dân số tỉnh Quảng Nam tăng thêm 73.493 người, trung bình mỗi năm tăng 7,34 nghìn người; tốc độ tăng bình quân 0,51%/năm, tăng hơn 0,16 điểm phần trăm so với thời kỳ 1999-2009. Tính đến thời điểm điều tra 1/4/2019, toàn tỉnh có 422.950 hộ, tăng 47.915 hộ so với cùng thời điểm này năm 2009; khu vực nông thôn có 319.099 hộ chiếm tỷ lệ 75,4%, tăng 14.620 hộ, khu vực thành thị có 103.851 hộ chiếm 24,6% tăng 33.295 hộ so với năm 2009.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng trao tặng Bằng khen
cho các tập thể xuất sắc trong Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quảng Nam được Ban Chỉ đạo Tỉnh triển khai với kết quả hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá cao về cách thức tổ chức thực hiện và chất lượng thông tin thống kê. Đây là kết quả của sự nỗ lực chung Ban Chỉ đạo các cấp, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng điều tra viên. Để ghi nhận kết quả này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân của Ban Chỉ đạo tỉnh, 02 tập thể và 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, 05 tập thể và 09 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Thùy Dung

Lượt xem:  3,479

Tin đã đưa
Xem theo ngày :