Hội nghị “Cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030” sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/10/2019 | 03:56 PM (GMT +7)
Vào đầu tháng 12/2019 tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức hội nghị “Cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030” tại thành phố Tam Kỳ, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung.

Hội nghị nhằm tập hợp tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, các giá trị mới có ý nghĩa thực hiện cao giúp Quảng Nam khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hướng đột phá mới phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam nhanh và bền vững. Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dự báo các nhân tố mới, yếu tố mới, cơ hội mới và những khó khăn, thách thức trong giai đoạn 10 năm tới, để định hướng mô hình phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam gắn với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển song song công nghiệp; dịch vụ - du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; xác định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành kinh tế động lực, khâu đột phá.

Đồng thời, hình thành những nhóm giải pháp hữu hiệu để bổ sung, đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Quảng Nam, nhằm thúc đẩy và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Thùy Dung

Lượt xem:  365

Tin đã đưa
Xem theo ngày :