Tiếp nhận viện trợ của Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 28/10/2019 | 09:44 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định cho phép Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp nhận: 27.500.000 Won (tương đương 522 triệu đồng) do Tổ chức Khu vực 3740 Rotary Quốc tế - Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức International Lotus Village (ILV) để hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Hội Bảo trợ Người tàn tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phối hợp với các địa phương lựa chọn đối tượng hỗ trợ kinh phí viện trợ công khai; tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh thực hiện đúng các qui định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Thùy Dung

Lượt xem:  345

Tin đã đưa
Xem theo ngày :