Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 29/10/2019 | 02:42 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Dự án “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức OneSky tài trợ.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non là con công nhân ở khu vực có Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn I: Từ tháng 09/2019 đến tháng 08/2021 tại thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên; Giai đoạn II: Từ tháng 09/2021 đến tháng 08/2022 tại các địa phương có Khu Công nghiệp, khu chế xuất. Vốn viện trợ: Giai đoạn I là 90.444 USD, Giai đoạn II: OneSky sẽ thông báo tài trợ vào đầu năm tài chính.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ dự án và chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và UBND các huyện, thị xã: Duy Xuyên, Điện Bàn và các địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai dự án chi tiết, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định. Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

TD

Lượt xem:  369

Tin đã đưa
Xem theo ngày :