Rà soát, hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 29/10/2019 | 03:00 PM (GMT +7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định số 1457/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện".

Ảnh minh họa

Đề án đặt ra mục tiêu rà soát, đánh giá thực trạng các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp người dân tái định cư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Đề án đề xuất các giải pháp giúp người dân tái định cư tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Giáo dục, y tế, nhà ở, nguồn nước và vệ sinh, thông tin tại nơi ở mới, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương tiếp nhận tái định cư.

Một trong các nhiệm vụ của Đề án là rà soát, hoàn thiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; thực hiện Chính sách an sinh xã hội giúp người dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31-5-2018 của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều áp dụng đối với các hộ dân tái định cư là hộ nghèo.

Cụ thể, thành viên hộ tái định cư là hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em) được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập. Đối với thành viên hộ tái định cư là hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản khác được thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo như đối với thành viên hộ cận nghèo.

Hộ nghèo đa chiều là hộ tái định cư thiếu hụt chỉ số về nguồn nước sinh hoạt thì được hưởng như đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo quy định tại Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ pháp lý và các chính sách khác đối với hộ nghèo là dân tộc thiểu số vùng miền núi, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Ngoài chính sách hỗ trợ về thông tin, vệ sinh, nước sinh hoạt, nhà ở trên, hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được hưởng chính sách hỗ trợ như đối với hộ cận nghèo đối với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiện hành khác.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách thuộc Đề án này, nghiên cứu, xây dựng chính sách giảm nghèo tại địa phương; xây dựng giải pháp, mô hình phù hợp với địa bàn; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về di dân, tái định cư, giảm nghèo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở, cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giảm nghèo.

Thúy Hằng

Lượt xem:  469

Tin đã đưa
Xem theo ngày :