Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 30/10/2019 | 04:25 PM (GMT +7)
Ngày 29/10, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị 48-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Những mô hình "Phòng chống rác thải nhựa" của phụ nữ Đại Lộc.

Chỉ thị nêu rõ: Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất hạn chế, chưa có sức lan tỏa sâu rộng; một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, rộng rãi; còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện phong trào. Để tăng cường trách nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xác định nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện thường xuyên và có sự chung tay của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong hào “Chống rác thải nhựa” với quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt, đồng bộ; đưa tiêu chí giảm thiểu nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm của tồ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải gương mẫu đi đầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Phấn đấu đến 31/12/2019, tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và tìm kiếm các sản phẩm thay thế trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; trước mắt thực hiện ngay việc giảm thiểu, không sử dụng chai nhựa đựng đồ uống ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần,... trong mọi hoạt động, cuộc họp, hội nghị hội thảo cùa cơ quan, đơn vị. Đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hướng tới mục tiêu thực hiện trong toàn tỉnh theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại “Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa” ngày 09/6/2019.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực (như tổ chức lễ mít tinh phát động, diễu hành, cổ động, các cuộc thi tìm hiểu, các phiên chợ về sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường, xây dựng nội dung cam kết chống rác thải nhựa tại cơ quan, đơn vị...) để huy động sự tham gia, hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng. Vận động thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; thực hiện phân loại triệt để rác thải nhựa khó phân hủy; kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch siêu thị,... nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Chỉ thị này và tình hình thực tế tại địa phương để cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong ữào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao các công nghệ về tái chế rác thài nhựa và sản xuất vật liệu thân thiện môi trường; khuyến khích sản xuất, phát triển các sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; ưu tiên phát triển các sản phẩm thay thế mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương và tiết kiệm chi phí. Không sử dụng kinh phí Nhà nước mua sắm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Lồng ghép nội dung “Chống rác thải nhựa” vào chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường trong các trường học. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tranh thủ nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế.

Định kỳ háng năm, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Thùy Dung

Lượt xem:  676

Tin đã đưa
Xem theo ngày :