Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 04/11/2019 | 02:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3401/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, bãi bỏ 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (TTHC số thứ tự 78, 79, phần II; 87, 88, 89, phần III, mục A) tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin, công khai lên trang thông tin điện tử của Sở; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính trên; đồng thời, điều chỉnh quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

Fille đính kèm: Quyết định

Thùy Dung

Lượt xem:  289

Tin đã đưa
Xem theo ngày :