Danh mục TTHC được ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 04/11/2019 | 03:38 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc công bố Danh mục gồm 10 thủ tục hành chính được ban hành mới; 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 29 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh. (TTHC số thứ tự từ 11 đến 20, 23, 26, 27, 28, 31, mục II; số thứ tự 02, 07 , 08, 09, 12, 24 mục IV; số thứ tự 19, 20 mục V; số thứ tự từ 01 đến 03 mục VII, phần A). Bãi bỏ 29 thủ tục hành chính. Cụ thể: 25 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số thứ tự từ 04 đến 09, mục I; số thứ tự 09, 10, 21, 22, 29, 30 mục II; số thứ tự 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 33 mục IV, phần A) và 04 thủ tục hành chính cấp huyện (số thứ tự từ 01 đến 04 mục I, phần B) tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế Quảng Nam.

File đính kèm: Quyết định

Thùy Dung

Lượt xem:  470

Tin đã đưa
Xem theo ngày :