Khó hoàn thành thu ngân sách nội địa

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/11/2019 | 11:01 AM (GMT +7)
Báo cáo mới đây của Cục Thuế cho biết, tính riêng trong tháng 10 thu ngân sách ước đạt 1.429 tỷ đồng, dù tăng hơn tháng 9 vừa qua 400 tỷ đồng nhưng vẫn hụt thu so với tiến độ đề ra. Lũy kế qua 10 tháng tổng thu ngân sách là 14.953 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán cả năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, có 7 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán, gồm: thu lệ phí trước bạ 404,3 tỷ đồng, đạt 119%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 207,5 tỷ đồng, đạt 207,5%; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần 1.215,3 tỷ đồng, đạt 152%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 66 tỷ đồng, đạt 147,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 718 tỷ đồng, đạt 143,6%; thu khác ngân sách 214,6 tỷ đồng, đạt 113% và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 103 tỷ đồng, đạt 158%. Cùng với đó, cũng có 4 khoản thu đạt tiến độ trên 85% dự toán năm như: thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.583 tỷ đồng, đạt 89,4%; thu phí, lệ phí 302,5 tỷ đồng, đạt 86,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 512 tỷ đồng, đạt 85,3% và thu xổ số kiến thiết 72,9 tỷ đồng, đạt 85,8%.

Tuy nhiên, những khoản thu, sắc thuế nêu trên đều chiếm tỷ trọng rất thấp so với tổng dự toán. Kể cả khoản thu từ khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài qua 10 tháng được 1.583 tỷ đồng, đạt hơn 89% nhưng chỉ chiếm có 9,5% so với tổng dự toán, hay như thu tiền sử dụng đất và thuê đất nộp một lần đạt hơn 1.215 tỷ đồng, vượt 52% dự toán và cũng chỉ chiếm tỷ trọng 4,3% tổng dự toán. Trong khi đó, lĩnh vực thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng đến 66,6% tổng sự toán (12.363/18.544 tỷ đồng)  qua 10 tháng mới thu được 9.150,6 tỷ đồng, chỉ đạt 74% (hụt thu so với tiến độ hơn 1.150 tỷ đồng), giảm 8% so với kết quả thu cùng kỳ năm 2018. 

Đặc biệt, năm nay dự toán thu ngân sách của các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải hơn 10.638 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 57% tổng dự toán, nhưng lũy kế đến cuối tháng 10 mới thu được 7.355 tỷ đồng, bằng 69% dự toán (hụt thu hơn 1.500 tỷ đồng so với tiến độ đề ra), giảm 15% so với cùng kỳ 2018 (giảm hơn 1.279 tỷ đồng). Cùng với ô tô, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy điện cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cụ thể qua 10 tháng nộp ngân sách được 362 tỷ đồng, bằng 50% dự toán giao cả năm (hụt thu 315 tỷ đồng). Hai lĩnh vực thu là ô tô và thủy điện năm nay chắc khó có thể hoàn thành dự toán. 

Vậy lời giải nào cho bài toán thu ngân sách năm 2019, khi chỉ còn 2 tháng mà ngành Thuế còn phải đảm đương thu hơn 3.500 tỷ đồng để hoàn thành dự toán 18.544 tỷ đồng do HĐND tỉnh và Bộ Tài chính giao? Đây là thách thức quá lớn, mặc dù, Cục Thuế đã dự lường và đã có những kịch bản ngay từ giữa năm 2019 nhằm cứu vãn tình hình hụt thu ngân sách; giải pháp đặt ra, tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, phát sinh mới, như: đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản vãng lai ngoài tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế để tăng thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế... nhưng dường như mọi sự nỗ lực cũng không thể bù đắp được những khoảng hụt thu của ô tô và thủy điện./.

Văn Dũng

Lượt xem:  411

Tin đã đưa
Xem theo ngày :