Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 05/11/2019 | 02:48 PM (GMT +7)
Sáng ngày 5/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 – 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UNND tỉnh Trần Văn Tân dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng, là nhân tố tích cực cổ vũ, động viên công chức viên chức lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn xét công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thường xuyên được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp nên kết quả đạt được khá tích cực. Nhiều địa phương tổ chức đăng ký, kiểm tra, đánh giá, xét công nhận phong trào hết sức chặt chẽ, tiêu biểu như: Huyện Đại lộc, Phú Ninh, Núi Thành, thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn…

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có trên 1.900 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 87%; 346 cơ quan, gần 500 đơn vị và 49 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, trao bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó có một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc….

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thấy việc xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Phong trào đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, khơi dậy sức sáng tạo và tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động hưởng thụ văn hoá, văn nghệ. Các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ cho người lao động được quan tâm tổ chức. Các chính sách xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được chú trọng.

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 70% doanh nghiệp phát động xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”; 90% doanh nghiệp tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 gia đình văn hoá, 28 thôn, khối phố, tổ dân phố văn hoá, 01 xã văn hoá nông thôn mới, 01 phường văn minh đô thị, 23 tộc văn hoá, 41 cơ quan, đơn vị văn hoá, 04 doanh nghiệp văn hoá đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2019; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, giai đoạn 2014-2019.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  652

Tin đã đưa
Xem theo ngày :