Phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 09:12 AM (GMT +7)
Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) gắn với xây dựng NTM suốt 10 năm đã đạt được kết quả ấn tượng. Việc đầu tư hạ tầng giao thông giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh kiên cố hóa được 2.265km chiều dài GTNT với kinh phí đầu tư 1.519,3 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 698 tỷ đồng; ngân sách huyện và nhân dân đóng góp 821,3 tỷ đồng). Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khang trang, sản xuất thuận lợi, kinh tế - xã hội có những chuyển biến rõ rệt.

Ảnh minh họa.

Giai đoạn 2010 - 2020, Sở GTVT đã phối hợp với Văn phòng điều phối NTM lồng ghép từ các kế hoạch, đề án như phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2010 - 2015, phát triển GTNT giai đoạn 2016 - 2020, bảo trì đường bộ, kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) giai đoạn 2015 - 2020 của HĐND tỉnh nhằm ưu tiên phân bổ cho huyện, xã đăng ký đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch bảo trì thường xuyên mạng lưới đường địa phương (ĐT, ĐH và ĐX) giai đoạn 2017 - 2020 để địa phương quản lý, bảo trì hệ thống giao thông tại địa bàn mình. Theo đó, cơ chế hỗ trợ phát triển giao thông nội đồng, tạo điều kiện phát triển sản xuất ở khu vực nông thôn cũng được hình thành. Ngoài ra, ngành GTVT  cũng đã phối hợp rà soát tình hình thực hiện tiêu chí giao thông tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM đến năm 2020; xây dựng, góp ý các quy định về đánh giá huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM, “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”… và bố trí báo cáo viên hướng dẫn cách đánh giá và thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí NTM theo quy định.

Sở GTVT và các địa phương chủ động cùng ngành chức năng lập quy hoạch xây dựng NTM, phân loại đường theo tiêu chí đánh giá; thẩm định tiêu chí giao thông tại các xã hoàn thành. Xã nào có tỷ lệ đạt tiêu chí về giao thông thấp, chính quyền phối hợp tham mưu UBND tỉnh bổ sung thêm kinh phí khi có nguồn. Địa phương còn được Sở GTVT bố trí cán bộ theo dõi, hướng dẫn và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TH

Lượt xem:  333

Tin đã đưa
Xem theo ngày :