Điện Bàn: Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 09:18 AM (GMT +7)
UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành Công văn số 1968/UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã.

BHXH thị xã Điện Bàn trao sổ BHXH cho người tham gia. 

UBND thị xã Điện Bàn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy đảng. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện. Đối với cơ quan BHXH thị xã cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả đến tất cả người dân trên địa bàn thị xã.

Tập trung rà soát các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp có chênh lệch về số lao động kê khai thuế và tham gia BHXH để phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân và người sử dụng lao động. Phối hợp với Bưu điện thị xã, UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Phòng Lao động Thương binh và xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật BHXH, Luật BHYT đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiêp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định.

Chi cục thuế thị xã Điện Bàn chia sẻ thông tin, dữ liệu về số doanh nghiệp đang quản lý, cung cấp thông tin kịp thời đối với những đơn vị đã hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân, để từ đó cơ quan BHXH có căn cứ rà soát, đối chiếu việc tham gia BHXH cho người lao động ở các đơn vị. Đồng thời yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp tốt với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 - 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, đưa kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị trường học.

UBND xã, phường phối hợp với BHXH thị xã trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; lãnh đạo, chỉ đạo đại lý thu hoạt động có hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT và tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện theo quyết định 7149/QĐ-UBND ngày 10/06/2016 của UBND thị xã Điện Bàn về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 và theo Kế hoạch số 57-KH/TU của Thị ủy.

Thùy Dung

Lượt xem:  296

Tin đã đưa
Xem theo ngày :