UBND tỉnh họp bàn về Đề án Sữa học đường

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 02:05 PM (GMT +7)
Chiều ngày 5/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về Đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2022. Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp và sự tham dự của đại diện các sở Ban, ngành và 6 huyện miền núi.

Toàn cảnh buổi họp.

Thông qua Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học. Trong đó, 100% các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học công lập và ngoài công lập tại 06 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam bao gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn tổ chức triển khai Chương trình Sữa học đường; 100% trẻ mầm non, học sinh tiểu học học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập được uống sữa 5 lần/tuần và thời gian thực hiện 9 tháng (bằng 35 tuần thực học tại trường) trong năm học; trẻ em nhà trẻ mỗi lần 1 hộp 110ml, trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học mỗi lần 1 hộp 180ml. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho dự án này được chia theo 2 đối tượng là Trẻ mầm non và học sinh tiểu học thuộc đối tượng A: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ tối thiểu 20%, phụ huynh không đóng góp. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học thuộc đối tượng B: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30%, Công ty cung cấp Sữa hỗ trợ tối thiểu 20%, phụ huynh học sinh đóng góp 50%; tổng nguồn kinh phí la gần 89 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mục đích của Đề án mang lại là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học trên địa bàn của 06 huyện miền núi cao trung bình 0,3% mỗi năm, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học trên địa bàn của 06 huyện miền núi cao trung bình 0,4%, góp phần tăng chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi từ 1,5 - 2 cm so với năm 2010.

Cũng tại cuộc họp lần này, đại diện các ban ngành và 6 huyện miền núi đã đóng góp ý kiến cho Đề án  Chương trình Sữa học đường về việc kéo dài thời gian thực hiện từ 2 năm đến 5 năm, tăng cường truyền thông mạnh mẽ đến với học sinh và phụ huynh; vận động từ nhiều nguồn lực tiến hành hỗ trợ trên địa bàn 18 huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, triển khai chương trình Sữa học đường nhằm nâng cao thể chất, cải thiện tình trạng SDD cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam là việc làm nhân văn và thực sự cấp thiết trong việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, phù hợp với ưu tiên toàn cầu của Unicef: Chăm sóc trẻ thơ vì sự sống còn, tăng trưởng và phát triển… Hoạt động “Sữa học đường” là bước cụ thể hóa việc thực hiện các chiến lược về dinh dưỡng và phát triển tầm vóc của người Việt Nam.   

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành và 6 huyện tham gia cuộc họp cần tập trung cùng nhau sửa đổi vài điều trong Đề án, như: vấn đề phân biệt đối tượng được hỗ trợ, tập trung đẩy mạnh truyền thông đến với phụ huynh cũng như học sinh, thống kê con số  chính xác học sinh được uống sữa từ Đề án, huy động thêm doanh nghiệp tham gia hỗ trợ. Qua đó, đồng chí thống nhất cơ chế đấu thầu từ công ty sữa từ đại diện sở Tài Chính, giám sát chất lượng chặt chẽ nguôn sữa đến với trẻ và hoàn thành Đề án trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2019.

Phương Thuận

Lượt xem:  341

Tin đã đưa
Xem theo ngày :