Thăng Bình: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 07/11/2019 | 10:37 AM (GMT +7)
10 năm qua (2009 - 2019), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Thăng Bình đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, toàn huyện đã triển khai thực hiện 362 mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đã xây dựng được 125 mô hình “Dân vận khéo”. Đó là các mô hình “Dân vận khéo” trong sản xuất, kinh doanh như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã xây dựng được 155 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó tiêu biểu như các mô hình, “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa”, “Đoạn đường tự quản”, “Khu dân cư không rãi vàng mã”, “Tổ phụ nữ đoàn kết xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, “Nông dân với xây dựng giao thông nông thôn”, “Tuyến phố văn minh”, “Giỏ rác nhà ta, con đường tự quản”, “Thu gom rác thải”, “Nàng dâu hiếu thảo”, “Nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Thắp sáng ước mơ cho em”, “Lớp học tình thương”, “Ve chai tình thương”...

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, bên cạnh những chính sách hỗ trợ phát triển, việc phát huy vai trò các mô hình “Dân vận khéo” cũng được chú trọng, tiêu biểu như mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo vì người nghèo” “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tặng sổ tiết kiệm”... Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giải quyết được nhiều việc khó để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đã xây dựng được 75 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung vào vấn đề tuyên truyền pháp luật, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu như các mô hình “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng mỏ an ninh” , “Camera an ninh”, “Đội xe ôm tự quản về an ninh trật tự”, “Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản”, “Tái hòa nhập cộng đồng”, “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Tộc họ 3 không”, “Giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ môi trường vùng giáp ranh”...

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, đã xây dựng được 07 mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu là các mô hình “Cải cách thủ tục hành chính”, “Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”.

 

TD

Lượt xem:  407

Tin đã đưa
Xem theo ngày :