Ban hành danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 07/11/2019 | 03:15 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành danh mục 322 di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024.

Theo đó, Quảng Nam có 322 di tích đăng ký bảo vệ giai đoạn 2019 – 2024. Cụ thể, Hội An: 110 di tích; Tam Kỳ: 11; Điện Bàn: 19; Quế Sơn, Đại Lộc: mỗi địa phương 8 di tích; Duy Xuyên: 30; Nông Sơn: 12; Thăng Bình: 16; Núi Thành: 44; Phú Ninh: 17; Tiên Phước: 31; Hiệp Đức: 7; Bắc Trà My: 2; Tây Giang: 4; Nam Trà My, Đông Giang, Nam Giang: mỗi địa phương 1 di tích. Phần lớn di tích đăng ký bảo vệ ở Quảng Nam là di tích lịch sử (gần 200 di tích); ngoài ra còn có di tích kiến trúc nghệ thuật, danh thắng…

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có di tích đăng ký bảo vệ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  352

Tin đã đưa
Xem theo ngày :