Triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 12/11/2019 | 10:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh .

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá, thực hiện, công nhận đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát thực trạng đạt chuẩn các tiêu chí của các xã, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; hỗ trợ thực hiện đối với tiêu chí do ngành phụ trách; đồng thời ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ, lồng ghép nguồn lực từ năm 2020 cho các xã phấn đấu đạt chuẩn “xã NTM nâng cao” và “xã NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lồng ghép các cơ chế, chính sách hiện hành và bố trí ngân sách cấp huyện để đầu tư cho các xã phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tại địa phương để đạt chuẩn theo lộ trình đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tại địa phương.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp kế hoạch thực hiện của các Sở, Ban, ngành và các địa phương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực thực hiện; tổ chức thẩm định thực tế và trình UBND tỉnh xem xét, công nhận đạt chuẩn.

TD

Lượt xem:  495

Tin đã đưa
Xem theo ngày :