Quảng Nam: Triển khai đề án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 14/11/2019 | 02:27 PM (GMT +7)
Hiện nay, Sở VHTTDL và các huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam đang tập trung thảo luận để có ý kiến cuối cùng về Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy một số loại hình văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025”

Qua đó, Đề án này sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh sắp đến. Mục đích chính của đề án nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi từng bước giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc. Bên cạnh, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Hiệp Đức sẽ nằm trong phạm vi hỗ trợ của đề án.

Theo dự thảo đề án, nguyên tắc bảo tồn được kết hợp theo các hình thức bảo tồn từ bảo tồn tĩnh, đến bảo tồn động, bảo tồn nguyên dạng và bảo tồn thích nghi. Tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 245 tỷ đồng.

 

 

Phương Thuận

Lượt xem:  786

Tin đã đưa
Xem theo ngày :