Núi Thành: Triển khai các bước chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 18/11/2019 | 09:33 AM (GMT +7)
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 45-CT/TW của Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Núi Thành ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và tiến tới đại hội điểm Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó mục đích, yêu cầu đặt ra là trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện theo sự chỉ đạo đại hội điểm của Tỉnh ủy (trước ngày 31.5.2020) đảm bảo yêu cầu, nội dung, thời gian; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ chi bộ, các cấp ủy phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm.

Tổ chức công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp; phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt các chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Đặc biệt là tổ chức công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Cùng với đó là các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1030-3.2.2020), kỷ niệm 36 năm thành lập Đảng bộ huyện Núi Thành và các ngày lễ lớn trong năm 2020, tạo phong trào hành động cách mạng trong cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI đề ra.

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém còn tồn đọng; xây dựng kế hoạch hưởng ứng các đợt thi đua thiết thực, hiệu quả, các công trình, phần việc tiêu biểu, đảm bảo ý nghĩa, hoàn thành đúng tiến độ chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành, đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TD

Lượt xem:  557

Tin đã đưa
Xem theo ngày :