Xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 18/11/2019 | 10:15 AM (GMT +7)
Dự án xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An tại huyện Thăng Bình do Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An làm chủ đầu tư đã được UBND thông qua.

Theo đó, dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An tại huyện Thăng Bình có quy mô quy hoạch khoảng 60 ha; thuộc các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào, huyện Thăng Bình.

Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An là khu chức năng, trung tâm giáo dục - đào tạo cho khu vực Quảng Nam và các địa phương lân cận. Trong đó, triển khai giáo dục-đào tạo với nhiều cấp học, bao gồm: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Sau đại học theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Dự kiến chỉ tiêu đào tạo cơ bản khoảng 12.000 học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An - Phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND huyện Thăng Bình - Hướng dẫn Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của dự án theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh giải quyết các phát sinh, vướng mắc (nếu có) trong quá triển khai thực hiện. Phối hợp và theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án; quản lý hiện trạng xây dựng và báo cáo các vấn đề liên quan cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Thăng Bình theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  654

Tin đã đưa
Xem theo ngày :