Ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đối với cơ quan, đơn vị

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 18/11/2019 | 10:42 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng các Huyện, Thị, Thành uỷ; đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam. Không áp dụng xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh là các loại xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc từ ngân sách (kể cả viện trợ, biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu nhà nước) theo quy định của pháp luật, cụ thể: 2 - Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu...). Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ...). Xe ô tô tải. - Xe ô tô bán tải. - Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

Quy định này quy định cụ thể về định mức trang bị, chủng loại xe ô tô chuyên dùng; mức giá tối đa xe ô tô chuyên dùng; nguồn trang bị xe ô tô chuyên dùng.

Trong đó, đối với một số xe ô tô dôi dư trong quá trình sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung thì thực hiện điều chuyển sang xe ô tô chuyên dùng. Riêng đối với các xe ô tô thuộc chủng loại xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ (xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống...): Giao Sở Tài chính chủ trì cùng với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép tạm thời sử dụng phục vụ công tác chuyên dùng cho đến khi xe không sử dụng được, phải thanh lý và được trang bị lại xe mới theo chủng loại đúng quy định.

Đối với các chủng loại xe chưa được xác định mức giá tối đa theo quy định này thì giá xe ô tô là giá bán xe trên thị trường tại thời điểm mua sắm do UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Riêng về nguồn trang bị xe ô tô chuyên dùng: a) Mua sắm từ nguồn kinh phí: - Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. - Nguồn vốn thuộc chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước về trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. b) Xe ô tô do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, biếu, tặng cho và các hình thức xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật. c) Nhận điều chuyển xe ô tô chuyên dùng từ việc trang bị xe ô tô trực tiếp phục vụ công tác quản lý của từng dự án sử dụng vốn nhà nước, sau khi dự án kết thúc hoặc nguồn xe chuyên dùng sau khi rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có tại đơn vị theo quy định.

Căn cứ quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có nhu cầu trang bị xe báo cáo Sở Tài chính để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi xử lý các kiến nghị, vướng mắc (nếu có) hoặc tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

Thúy Hằng

Lượt xem:  889

Tin đã đưa
Xem theo ngày :