Thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 21/11/2019 | 08:30 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3790 /QĐ-UBND thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, (gọi tắt là Tổ tiếp công dân).

Theo đó, Tổ tiếp công dân gồm có 9 thành viên, do ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; Các tổ phó gồm: Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ tiếp công dân có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức tốt việc tiếp công dân trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo dõi, nắm tình hình tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban, ngành thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định;

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc, vận động công dân trở về lại địa phương khi có yêu cầu của cấp trên;

Phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các địa điểm khác khi có yêu cầu. Tiếp nhận xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vụ việc đông người, phức tạp;

Tham mưu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ trướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

TH

Lượt xem:  1,296

Tin đã đưa
Xem theo ngày :