Hơn 46 tỷ đồng thực hiện sắp xếp ổn định dân cư ở huyện Nam Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 21/11/2019 | 09:43 AM (GMT +7)
Trong năm 2019, Huyện Nam Trà My đã thực hiện sắp xếp ổn định 10 khu dân cư cho 618 hộ di dời và 153 hộ ổn định tại chỗ trên địa bàn 10 xã.

Công tác san nền ở Khu dân cư Trung tâm huyện. 

Cụ thể : Khu dân cư Tu Ron - thôn 3, xã Trà Nam: 49 hộ di dời; Khu dân cư Long Póc - thôn 3, xã Trà Mai: 50 hộ di dời; Khu dân cư Tu Nương - thôn 4, xã Trà Tập: 67 hộ di dời và 26 hộ ổn định tại chỗ; Khu dân cư làng Ông Nhày - thôn 3, xã Trà Leng: 62 hộ di dời và 48 hộ ổn định tại chỗ; Khu dân cư Tu Du - thôn 4, xã Trà Cang: 99 hộ di dời; Khu dân cư nóc Tak Tố - thôn 3, xã Trà Don: 20 hộ di dời và 48 hộ ổn định tại chỗ; Khu dân cư nóc Ông Anh - thôn 3, xã Trà Dơn: 60 hộ di dời và 31 hộ ổn định tại chỗ; Khu dân cư Tak Buôn - thôn 3, xã Trà Vân: 66 hộ di dời; Khu dân cư DakRu - thôn 2, xã Trà Vinh: 80 hộ di dời; Khu dân cư số 2 - thôn 1, xã Trà Linh: 65 hộ di dời. Đến nay, Nhân dân thực hiện xong phần san nền và triển khai dựng nhà xong 85 % dự kiến cuối năm hoàn thành. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2019 là hơn 46 tỷ , (trong đó: Ngân sách tỉnh là 45 tỷ , ngân sách huyện là hơn 1 tỷ).

Trong quá trình thực hiện, người dân ở huyện Nam Trà My đã xác định được vai trò chủ thể của mình, nhận thức được việc sắp xếp lại dân cư nhằm ổn định và nâng cao đời sống của chính người dân. Đồng thời, góp phần ổn định cuộc sống, hạn chế rủi ro do thiên tai, bão lũ, tạo động lực để đồng bào miền núi vươn lên thoát nghèo. 

 

 

Phương Thuận

Lượt xem:  420

Tin đã đưa
Xem theo ngày :