Thành lập Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 21/11/2019 | 09:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh số 3793 về việc cho phép hợp nhất Hội Khuyến học huyện Quế Sơn và Hội Cựu giáo chức huyện Quế Sơn thành Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn.

Trong đó, thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hội Khuyến học huyện Quế Sơn và Hội Cựu giáo chức huyện Quế Sơn có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn và các đơn vị, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Khuyến học Cựu giáo chức huyện Quế Sơn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. 

Phương Thuận

Lượt xem:  456

Tin đã đưa
Xem theo ngày :