Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 21/11/2019 | 10:04 AM (GMT +7)
Sở Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Nội vụ gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Sở Nội vụ yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cụm thi đua.

Nội dung thi đua: Đối với tập thể cơ quan, đơn vị “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,624

Tin đã đưa
Xem theo ngày :