Thăng Bình: Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 25/11/2019 | 08:57 AM (GMT +7)
Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng và thông tin nhanh kết quả Hội nghị TW 11 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” ; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nội dung và kết quả quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần này.

TH

Lượt xem:  415

Tin đã đưa
Xem theo ngày :