Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 26/11/2019 | 08:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/11/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định hiện hành khác có liên quan, trong đó, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ảnh minh hoạ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương tăng cường công tác quản lý đê điều, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

Tổ chức lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trong đó xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông, số lượng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông phải di dời và xây dựng phương án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi để tổ chức thực hiện. Tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê điều, đất trong hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông theo đúng quy định pháp luật về đê điều và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình ven đê. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp tiến hành hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định. Thường xuyên tổng hợp tình hình vi phạm và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về đê điều và giám sát thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Sở Xây dựng: Kiểm tra và chỉ đạo xử lý việc mở bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ trái phép gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Khi tham mưu cấp phép các dự án khai thác khoáng sản phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đê điều, không làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương để xem xét, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí tăng cường đầu tư củng cố, nâng cấp, duy tu hệ thống đê điều và xử lý các tuyến đê điều trọng điểm, xung yếu nhằm đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê.

Các Sở, Ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 1736/UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý đến việc quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông để bảo đảm không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  555

Tin đã đưa
Xem theo ngày :