Nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn, Quảng Nam”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 02/12/2019 | 02:31 PM (GMT +7)
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn, Quảng Nam”.

Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh: Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại BìnhNông Sơn, Quảng Nam. 

- Kính phí: Tổng kinh phí của nhiệm vụ: 2000 triệu đồng, từ ngân sách SNKH tỉnh Quảng Nam. 

- Thời gian thực hiện: + Theo Thuyết minh phê duyệt: từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2019. + Được gia hạn đến hết tháng 9/2019 (tại Công văn số 542/SKHCN-QLKH ngày 29/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh). 

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Hùng Vĩnh

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: - Thời gian dự kiến: ngày 24/12/2019. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. 

Mục tiêu nhiệm vụ: Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn phục vụ cho khai thác và phát triển nguồn gen quý bản địa của Quảng Nam, bao gồm: tiêu Tiên Phước, bưởi trụ lông Đại Bình–Nông Sơn.

Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: - Xây dựng được vườn cây tiêu Tiên Phước và bưởi Trụ lông đầu dòng nhằm phục vụ phát triển nguồn gen cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị này cho địa phương trong thời gian tới. Đã tư liệu hóa và xây dựng được bộ dữ liệu khá hoàn chỉnh về nguồn gen của cây tiêu Tiên Phước và bưởi Trụ lông Nông Sơn, Quảng Nam; Xây dựng được bảng mô tả tính trạng đặc trưng cho nguồn gen của cây tiêu Tiên Phước và bưởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn, Quảng Nam làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hai nguồn gen cây bản địa có giá trị này.

Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Hiệu quả kinh tế: Góp phần bảo tồn nguồn gen bản địa quý hiếm phục vụ cho phát triển nông nghiệp của vùng và của quốc gia, nhất là nguồn gen cây đặc sản truyền thống. Góp phần phát triển kinh tế vườn cho người dân vùng nghiên cứu theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, phát huy được lợi thế của vùng, sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao động nông thôn. Góp phần mở rộng diện tích và nâng cao phẩm chất và chất lượng giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại Bình tại địa phương, phục vụ cho việc nâng cao sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả xã hội: Phát triển các sản phẩm đặc trưng có giá trị của địa phương hiện nay đang được chú trọng trong xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Việc bảo tồn và phát triển nguồn gen tại địa phương giúp tăng quy mô sản xuất hàng hóa, kết hợp phát triển du lịch, tận dụng lực lượng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về kết quả tự đánh giá:

- Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ tự đánh giá: đúng hạn.

 - Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt./.

Xem chi tiết tại đây: File đính kèm

 

TD

Lượt xem:  998

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :