Trồng mới cây Quế bản địa Trà My là cách phát triển bền vững

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 17/12/2019 | 09:16 AM (GMT +7)
Trong năm 2019, huyện Nam Trà My không ngừng tìm nhiều biện pháp, tổ chức nhiều chương trình Hội thảo để bảo tồn và phát triển cây Quế bản địa Trà My trên địa bàn.

Vườn giống quế bản địa ở Nam Trà My luôn duy trì số lượng để cấp phát cho người dân trồng mới.

Qua đó, UBND huyện cùng các phòng, ban có chuyên môn tập trung triển khai thực hiện tốt việc bảo tồn giống và trồng mới cây quế. Trong đó, trên địa bàn huyện trong năm đã trồng được gần 1triệu 4 trăm nghìn cây/gần 700 ha, trong đó, Nhà nước hỗ trợ gần 900 nghìn cây/434 ha, Nhân dân tự trồng trên 500.000 cây/500 ha), đạt 171% so với Nghị quyết của huyện đề ra. Đặc biệt, Từ nguồn kinh phí nông thôn mới người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My đã tiến hành trồng mới 140 nghìn cây/72 ha/72 hộ. Cạnh đó, Từ nguồn kinh phí bảo tồn Quế theo Quyết định số 34 UBND trong năm 2019 đã hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện gần 400 nghìn cây/670 hộ/345 ha và Từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo các xã đã hỗ trợ gần 400 nghìn cây/188 ha/06 xã. Nhìn chung, qua sự nỗ lực không ngừng của nhân dân cùng chính quyền huyện Nam Trà My, cây quế bản địa đã và đang có hướng đi phát triển rất tốt, không ngừng vươn xa ra bên ngoài Thế giới. 

Phương Thuận

Lượt xem:  288

Tin đã đưa
Xem theo ngày :