Tăng cường vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thứ 4, ngày 18/12/2019 | 03:05 PM (GMT +7)
Để khẳng định vai trò mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên BHXH, đồng thời nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyên do BHXH Việt Nam giao; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Trưởng các phòng Nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung.

Nhân viên Đại lý thu Bưu điện huyện Núi Thanh tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

Trong đó, BHXH tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến từng đại lý thu, từng thôn, bản thông qua các cuộc họp dân cư, hội nghị. Chú trọng mở rộng hệ thống đại lý thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối thoại, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động cho nhân viên đại lý thu. Khai thác triệt để đối tượng chưa tham gia, tạo động lực gia tăng đối tượng giữa các nhân viên đại lý thu.

Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh tích cực phối hợp với nhân viên đại lý thu trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu từ nay đến cuối tháng 12/2019 mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động đăng ký mới ít nhất 01 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Thùy Dung

Lượt xem:  101

Tin đã đưa