Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết và OCOP

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 20/12/2019 | 02:24 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 4129 /QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2020.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Nhà nước các cấp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh bố trí để thực hiện các hoạt động/dự án: Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Nguyên tắc thực hiện: Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu một cơ sở được ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ Quy định này thì không được hưởng hỗ trợ ngân sách Nhà nước từ các cơ chế, chính sách khác hoặc đã được hỗ trợ ngân sách Nhà nước từ các cơ chế, chính sách khác thì không được hỗ trợ kinh phí theo Quy định này.

Đối tượng hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (liên kết trong sản xuất, sơ chế hoặc chế biến) gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, dự án phát triển ngành nghề nông thôn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, phải xây dựng dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (viết tắt là OCOP) phải đăng ký tham gia (theo phiếu đăng ký sản phẩm đã có hoặc đăng ký sản phẩm mới) được UBND cấp xã xác nhận, UBND cấp huyện thống nhất đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đưa vào Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP hằng năm và khi triển khai thực hiện phải tuân thủ theo Chu trình OCOP quy định tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, gồm: Chi hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết trong dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; Chi tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường; chi hội nghị, hội thảo, tập huấn; tham quan học tập kinh nghiệm; biên soạn tài liệu; Chi truyền thông, thông tin tuyên truyền; chi triển khai quy trình lập, phê duyệt dự án liên kết theo chuỗi giá trị, chi triển khai chu trình OCOP thường niên; Chi hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; Chi hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác và mua bao bì, nhãn mác sản phẩm; Chi hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu trong dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;…

Ngoài nội dung chi, mức chi nêu trên, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai; được áp dụng các chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết.

File đính kèm: Quyết định 4129/QĐ-UBND

Thùy Dung

Lượt xem:  946

Tin đã đưa
Xem theo ngày :