Hiệp Đức thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 24/12/2019 | 09:17 AM (GMT +7)
Năm 2019, huyện Hiệp Đức tập trung triển khai thực hiện có kết quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương.

Trong đó, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: chương trình mục tiêu quốc gia NTM, giảm nghèo; số thu ngân sách, trường học đạt chuẩn quốc gia, việc sáp nhập  đơn vị hành chính cấp xã …Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 490 tỷ đồng đạt 102,2% so với Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 13 nghìn tấn, tỷ lệ bò lai chiếm 87,12% so với tổng đàn. Trồng mới và tái canh 2,700 ha  nâng độ che phủ rừng hiện nay 56%. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên lâm khoán sản được tăng cường. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 475 tỷ đạt 103%; giá trị thương mại dịch vụ 774 tỷ đồng đạt 106% so với Nghị Quyết. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 246 tỷ đồng cho 204 công trình, tỷ lệ giải ngân đạt 72,2%. Tổng thu ngân sách trên 853 tỷ đồng vượt 58,1% dự toán, đáng quan tâm là số thu phát sinh kinh tế năm nay 45,5 tỷ đồng vượt 108% so với tỉnh giao; đến nay, toàn huyện đạt bình quân 14,45 tiêu chí/ xã và cuối năm nay 2 xã Hiệp Hòa và Bình Sơn về đích xã NTM. 

Phương Thuận

Lượt xem:  276

Tin đã đưa
Xem theo ngày :