Công nhận 20 “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 27/12/2019 | 02:35 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4179/QĐ-UBND công nhận và công bố ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019.

Theo đó, trong đợt này, có 20 ý tưởng thuộc 19 nhóm tác giả được công nhận là “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019”. Danh sách “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019” xem tại đây.

Tác giả, nhóm tác giả các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019 được hỗ trợ: 3 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chi theo quy định; Công tác đào tạo, tăng tốc về khởi nghiệp sáng tạo theo các chương trình của tỉnh phê duyệt thông qua Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; Một phần công tác phí, kinh phí thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận chuyển trang thiết bị, truyền thông cho các sự kiện, tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, quốc tế (khi được tuyển chọn); Kinh phí để xây dựng và khai thác tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng doanh nghiệp, sản phẩm theo các cơ chế hiện hành của tỉnh. Đồng thời, được kết nối để kêu gọi đầu tư thiên thần, tham gia các Quỹ Hỗ trợ, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và giới thiệu tham gia các Quỹ liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới công nghệ theo quy định hiện hành.

Tổ trưởng Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

Thúy Hằng

Lượt xem:  305

Tin đã đưa
Xem theo ngày :