Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP huyện Nông Sơn năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/12/2019 | 09:16 AM (GMT +7)
Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, trong điều kiện chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan nhưng huyện Nông Sơn đã địa kịp thời khắc phục những khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2019, Nông Sơn có tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.377tỷ đồng, đạt hơn 100,48% kế hoạch, tăng 12,07% so với cùng kỳ. Tổng số tiêu chí NTM đạt được là 105 tiêu chí, bình quân 15 tiêu chí/xã. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 477 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ và bằng 100,7 % kế hoạch năm. Giá trị thương mại - dịch vụ là 439,5 tỷ đồng, đạt 100,14% kế hoạch, tăng 14,16% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước được hơn 101 tỷ đồng, đạt 144,23% so với kế hoạch tỉnh giao; Công tác quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Công tác thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp được triển khai thực hiện tích cực.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh – quốc phòng được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân thực hiện theo đúng quy định; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, phòng chống tham nhũng được tăng cường...

Qua đó, Năm 2020, huyện Nông Sơn tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2019; cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, đảm bảo yêu cầu các hoạt động kinh tế, xã hội và liên kết với các huyện khác tạo điều kiện để đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính...

P.TH

Lượt xem:  289

Tin đã đưa
Xem theo ngày :