Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/12/2019 | 10:23 AM (GMT +7)
Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giai đoạn 2020-2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị đinh số 55 của Chính phủ, với các hình thức như: Lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Đài PTTH tỉnh; xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cập nhật, đăng tải các bản án, quyết định của tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp, văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh…  Đồng thời, thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các các hình thức như: Trả lời bằng văn bản, điện thoại, qua mạng điện tử…trong đó ưu tiên giải đáp trực tuyến trên Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp thực hiện kế hoạch nêu trên.

TH

Lượt xem:  327

Tin đã đưa
Xem theo ngày :