Phê duyệt danh mục TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/12/2019 | 10:27 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4237/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Theo quyết định này Danh mục gồm 37 thủ tục hành chính của Sở GD&ĐT đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước tại Trung tâm hành chính công. Qua đó, Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo đúng quy định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 01/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đơn vị triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phương Thuận

Lượt xem:  274

Tin đã đưa
Xem theo ngày :