Bắc Trà My: Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc
Thứ 6, ngày 03/01/2020 | 03:00 PM (GMT +7)
Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 2 (nay là thôn 6), xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Mỏ khoáng sản vàng gốc thuộc khu vực Bãi Cao, thôn 2 ( nay là thôn 6), xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My có diện tích mỏ khoảng 3,38 ha (Trong vị trí 1 là: 3,34 ha; vị trí 2 là: 0,04 ha). Khu vực này là đất trống và đất không có rừng tự nhiên do UBND xã quản lý. Tổng tài nguyên vàng gốc cấp 333 còn lại là 227.1 kg trên diện tích 5,4 ha đã được phê duyệt tại Quyết định số 2225/QĐ-BTNMT ngày 15/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

Giá khởi điểm: Các khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ là: 2% (hai phần trăm).

Tiền đặt trước: 15% T = 367.902.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm lẻ hai ngàn đồng y).

Địa điểm, thời gian cung cấp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My (Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Bắc Trà My). Địa chỉ: thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

 Thời gian cung cấp hồ sơ:  Từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 24/01/2020. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/01/2020 đến hết ngày 24/02/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  Hội trường UBND huyện Bắc Trà My. Địa chỉ:  Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian tổ chức phiến đấu giá:  Dự kiến từ ngày 01/3/2020 đến ngày 10/3/2020. Thời gian cụ thể Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My  trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá), năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Trà My. Địa chỉ: Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3893271

TH

Lượt xem:  291

Tin đã đưa