Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 06/01/2020 | 08:43 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành, địa phương về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020.

Các Sở, Ban ngành tỉnh và người dân tham gia trồng cây gây rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, đảm bảo các quy định pháp luật về Lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất và phát huy hiệu quả trên thực tiễn. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 và Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc tổ chức “Tết trồng cây” được phát động vào thời điểm thích hợp tuỳ theo tình hình cụ thể tại các địa phương; đảm bảo phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Phát động thực hiện các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Lâm nghiệp; thăm hỏi các gia đình người có công, Anh hùng lao động của ngành Lâm nghiệp, gia đình thương binh liệt sỹ trong lực lượng kiểm lâm nhân kỷ niệm “Ngành Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển” (1945-2020). Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện “Tết trồng cây” tại các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  641

Tin đã đưa
Xem theo ngày :