Hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên xuất ngũ, nhập ngũ
Thứ 3, ngày 07/01/2020 | 09:04 AM (GMT +7)
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020 và chăm lo thiết thực cho lực lượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Theo Kế hoạch, để hỗ trợ, đồng hành với thanh niên nhập ngũ năm 2020, Tỉnh đoàn sẽ triển khai các hoạt động sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống anh hùng của đất nước và dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về đất nước con người Việt Nam cho đoàn viên thanh niên của đơn vị; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các hoạt động phải được tập trung thực hiện tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và tương đương theo dõi, hướng dẫn cơ sở tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân: Nắm nguồn lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, khám sức khoẻ; tuyên truyền vận động thanh niên tham gia phúc tra sức khỏe hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc quyền trong độ tuổi gọi nhập ngũ lên đường làm nghĩa vụ. Có hình thức biểu dương đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự; giới thiệu, biểu dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự.

Các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên cho những thanh niên ưu tú tham gia tốt các hoạt động tại địa phương trước khi lên đường nhập ngũ thông qua các lớp tìm hiểu về Đoàn, các hoạt động an sinh xã hội; tham mưu cấp ủy Đảng địa phương tổ chức kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ; quan tâm đến chất lượng đoàn viên, không vì số lượng và thành tích.

Bên cạnh đó, tổ chức Chương trìnhTiếng gọi Tổ quốc”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ đối với gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đối với thanh niên xuất ngũ trở về địa phương, đơn vị 2020, Tỉnh đoàn sẽ triển khai các hoạt động: Phối hợp cùng các đơn vị lực lượng vũ trang rà soát lại tình hình thanh niên xuất ngũ trên địa bàn thời gian qua; tổng hợp danh sách những thanh niên của địa phương đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị xuất ngũ trở về địa phương trong năm 2020; tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu về việc học, việc làm của thanh niên để kịp thời có phương án hỗ trợ hiệu quả.

Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, lãnh đạo và cơ quan quân sự địa phương tổ chức các hoạt động đón quân nhân xuất ngũ, đề xuất các đơn vị chức năng có liên quan tham gia cùng tổ chức Đoàn tạo điều kiện đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên về vay vốn học tập, làm kinh tế, giới thiệu việc làm và những vấn đề có liên quan… Tiếp tục tăng cường vận động nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho gia đình có quân nhân xuất ngũ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng dẫn các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng; tích cực mời gọi thanh niên xuất ngũ trở về tham gia sinh hoạt tại địa phương. Nắm bắt danh sách thanh niên xuất ngũ là đảng viên trẻ có năng lực, trình độ tham mưu cấp ủy bổ sung vào nguồn nhân sự quy hoạch của tổ chức Đoàn; bố trí tham gia công tác ở những vị trí phù hợp tại địa phương.

Dự kiến, trong tháng 1/2020, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho thanh niên xuất ngũ tại Trung đoàn 885, Tiểu đoàn 70.

TH

Lượt xem:  429

Tin đã đưa
Xem theo ngày :