Xây dựng nông thôn mới ở Thăng Bình năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 07/01/2020 | 09:08 AM (GMT +7)
Năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 và tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM từ năm 2020 trở về sau.

Đến nay, toàn huyện có 12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Xã Bình Nguyên đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được tỉnh công nhận chuẩn NTM. Trên địa bàn huyện có 8 thôn của 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mới nhất là thôn Liễu Thạnh (xã Bình Nguyên). Thành công ghi nhận là vai trò chủ thể của người dân đã phát huy hiệu quả xây dựng NTM. Từ nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của những người con xa quê, đến nay 90% các đoạn đường thôn Liễu Thạnh được thắp sáng về đêm, 70% các đoạn đường được trồng hoa dọc hai bên đường.

Huyện Thăng Bình chọn xã NTM Bình Phú để làm xã điểm xây dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm chương trình có khởi đầu chứ không có điểm dừng. Về phát triển kinh tế nông thôn thì cả hệ thống chính trị huy động các nguồn lực để triển khai nhiệm vụ quan trọng, gồm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển hợp tác xã (HTX), cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa chủ lực là cây lúa gắn với các loại cây trồng cạn, cây tiêu. Địa phương chú trọng xây dựng HTX nông nghiệp hoạt động từ loại khá trở lên và có HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Đến nay, Bình Phú đã đạt tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực là 91%, cao hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Xã đang hỗ trợ người dân để xây dựng ít nhất 2 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/năm cũng như triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

P.TH

Lượt xem:  287

Tin đã đưa
Xem theo ngày :