Thông báo thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
Thứ 4, ngày 08/01/2020 | 03:43 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có thông báo số 37/TB-HĐT ngày 3/1/2020 về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 4356/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi và Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam - Kỳ thi năm 2019; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương và lên chuyên viên chính năm 2019.  

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam - Kỳ thi năm 2019 thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi như sau: thông báo số 37 ngày 3/1/2020

Phương Thuận

Lượt xem:  1,724

Tin đã đưa
Xem theo ngày :