Tọa đàm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát ngân sách Nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/01/2020 | 01:57 PM (GMT +7)
Sáng 9/1, đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Tọa đàm “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát ngân sách Nhà nước góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

Toàn cảnh buổi Tòa đàm.

Trong 6 năm qua (2014-2019), hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ VN các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng và nổi bật. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì, thành lập 1.938 đoàn giám sát chuyên đề và 520 cuộc giám sát bằng văn bản. Nội dung giám sát tập trung vào tất cả lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và các công trình dự án triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ). Củng cố, kiện toàn 244 Ban TTND/244 xã, phường, thị trấn với 1.783 thành viên và thành lập 856 Ban GSĐTCCĐ/244 xã, phường, thị trấn;… Từ năm 2014 đến nay, các Ban TTND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia giám sát 3.345 cuộc, phát hiện, kiến nghị 1.836 vụ việc, đã giải quyết 1.692 vụ việc, thu hồi cho Nhà nước 11.795 m2 đất và gần 650 triệu đồng và nhiều giá trị tài sản khác;…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận như: Kết quả giám sát ngân sách cấp xã của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã Ban TTND xã, phường, thị trấn trên địa bàn xã Za Hung, huyện Đông Giang; Một số kết quả hoạt động giám sát của Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn huyện Nông Sơn; Phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với thực hiện pháp luật về ngân sách trên địa bàn huyện Núi Thành;… Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý vào các giải pháp nâng cao vai trò của mặt trận trong giám sát ngân sách nhà nước góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thùy Dung

Lượt xem:  137

Tin đã đưa
Xem theo ngày :