Tăng cường hòa nhập cho người khuyết tật

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/01/2020 | 09:26 AM (GMT +7)
Dự án “Tăng cường hòa nhập cho người khuyết tật thông qua cải tạo nhà ở và công trình nước sạch vệ sinh” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 8/1/2019.

Dự án do Tổ chức Habitat for Humanity International tại Việt Nam (HFHI-V) tài trợ với tổng vốn dự án hơn 1,2 tỷ đồng, được triển khai tại huyện Quế Sơn trong thời gian 12/2019 – 09/2020 nhằm góp phần giúp đỡ cho người khuyết tật xây dựng nhà ở, cải thiện đời sống.

UBND tỉnh giao UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với nhà tài trợ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết; tổ chức xét chọn các hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn viện trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai niêm yết tại nhà sinh hoạt thôn, trụ sở xã trước khi triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Sơn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  166

Tin đã đưa
Xem theo ngày :