Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/01/2020 | 10:24 AM (GMT +7)
Ngày 09/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị; Dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, Ban, ngành Trung ương. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Đình Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã triển khai 2 nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Và nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Trong đó Nghị quyết 01 đề ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Nghị quyết số 02 với mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số này lên 10 - 15 bậc.

Để triển thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong 2 nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra những giải phải cụ thể. Trong đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Chuẩn bị tốt các dự án Luật, Nghị quyết được phân công chủ trì để trình Quốc hội thông qua theo kế hoạch và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh đã được thông qua. Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sưc cạnh tranh của nền kinh tế. Tích cực, chủ động tháo gỡ vướng mắc và thực thi các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế, đảm bảo thực hiện đầy đủ mục tiêu và yêu cầu của Nghị quyết 02 của Chính phủ; Tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành KH&ĐT trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và biểu dương các địa phương trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác thu hút đầu tư. Tán thành với chủ đề của Bộ KH&ĐT lựa chọn là “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả” để thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhất là Bộ KH&ĐT - cơ quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, cần tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Bộ KH&ĐT, các sở KH&ĐT phải tham mưu tích cực, sát sao hơn nữa để tháo gỡ nút thắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện thể chế quản lý, thu hút đầu tư...

Phương Thuận

Lượt xem:  307

Tin đã đưa
Xem theo ngày :